Emoties zijn brandstof voor actie. Je wilt iets veranderen/bereiken, maar dit kan heel erg beangstigend, vermoeiend of pijnlijk zijn, of je hebt weinig vertrouwen dat je het kunt. De Vitaliteitscoach kan je helpen verkennen wat je echt wilt, wat het waardevol maakt, wat je nodig hebt, welke mogelijke obstakels je moet nemen. De coach helpt de daarvoor benodigde vaardigheden te ontwikkelen om de kans te vergroten dat je je doel behaalt en volhoudt.

Vitaliteit

Het woord 'vitaliteit' wordt vaak geassocieerd met ouderen. Het wordt vaak verward, of in één adem genoemd met 'fitheid' of als synoniem gebruikt voor 'gezondheid'. Volgens de Van Dale betekent het 'levenskracht' en ik gebruik vaak het woord 'levenslust' omdat hiermee direct duidelijk is dat het niet hetzelfde is als gezondheid.

Het mag duidelijk zijn dat ook mensen die chronisch ziek zijn levenslustig kunnen zijn, en dat levenslust kan ontbreken bij gezonde mensen. Al deze definities dekken echter wat ons betreft de lading niet helemaal.
De wat vollediger omschrijving vanuit ons vak: "Het bereiken en behouden van een autonoom en zinvol leven, groei en leven in harmonie met jezelf en je omgeving" (in de breedste zin van het woord).

Ethiek, en daarmee ook het ijken van het moreel kompas, is daarmee een belangrijk onderdeel van de begeleiding door de Vitaliteitscoach.  Meer uit het leven willen halen, dingen ondernemen, prestaties leveren, waardevolle relaties onderhouden is niet voorbehouden aan gezonde, fitte mensen. Natuurlijk heeft gezondheid invloed op welzijn en welbevinden, maar het is geen voorwaarde voor vitaliteit.